Zicht op je kwaliteiten

Wat is Gallup Strenght Finder?

Gallup Strength Finder is een methode die uitgaat van 34 basis talenten. In deze tijd wordt op school en in veel bedrijven gekeken naar prestatie en ingegaan op wat je niet goed doet. Dat je moet werken aan datgeen wat je niet kan.Gallup gaat uit van versterken van je 5 kerntalenten. Door energie te geven aan iets waar je al goed in bent, zeg bijvoorbeeld factor 6 op een schaal van 10 en je stopt daar een factor 10 energie in, is de output 60. terwijl als je maar een factor 3 scoort en je stopt er dezelfde energie in, is de output maar 30.

Tel uit je winst!

Wat je aandacht geeft groeit…

Wat zijn jouw sterke punten?

Door het invullen van een eenvoudige test van een half uur krijg je zicht op je vijf kerntalenten en kan je ook de volgorde van alle 34 kwaliteiten zien. Heel verhelderend om te weten wat niet je sterkste kanten zijn. Uit ervaring hebben wij gemerkt dat als je weet wat die zijn en hoe de volgorde van jouw talenten eruit ziet, het veel makkelijker is om deze te ontwikkelen. 

Minder moeite, meer flow, meer plezier, meer output.